Teeltseizoen 2022: “De onkruidbestrijding lijkt dit jaar een hele uitdaging te worden.”

Teelt seizoen 2022 - Jelmer Elzinga

Na een teeltjaar met vele uitdagingen zoals natte periodes, schimmeldruk en een uitdagende bewaarperiode is teeltseizoen van 2022 alweer gestart. In deze nieuwe column zal inkoper en verkoper bij Uienzaad online: Jelmer Elzinga, de komende periode beschrijven wat hem opvalt dit teeltseizoen.

Plantuien

In het zuidwesten van het Nederland zijn de 2de-jaars plantuien al eind januari, begin februari geplant. “De stand is goed.” Rapporteert Jelmer. “Sommige percelen tekenen een beetje en laten hier en daar wat verkleuring zien in het loof. Daarnaast zijn er ook percelen die er erg mooi bij staan. Wel kan het zijn dat er wegens de droogte een tweede ronde beregening nodig is, afhankelijk van de grondsoort en het groeistadium.”

Opkomst zaaiuien
Teeltseizoen 2022 - plantuien

Het zaaien van de zaaiuien is midden maart begonnen na de uitzonderlijk natte februari maand. “Helaas kregen we eind maart toch sneeuw gevolgd door veel regen. Dit heeft bij telers die op zavel en klei percelen zaaien gezorgd voor flinke zorgen door korstvorming. Wied-eggen, korsten-breken en beregenen werd ingezet waar het kon.” Geeft Jelmer aan. “Tot op heden lijkt het wied-eggen het meest ideale effect gehad te hebben, mits de timing en diepte goed waren.” Verder ziet Jelmer dat de vroeg gezaaide percelen er lang over doen om boven te komen en dat de opkomst op zavel- en kleigronden iets tegenvallen. Ook uien die eind april zijn gezaaid laten opkomst problemen zien. “Begin mei worden er zelfs nog enkele percelen overgezaaid vanwege de tegenvallende opkomst.”

Teeltseizoen 2022 - zaaiuienOnkruiddruk

“De onkruidbestrijding lijkt dit jaar een hele uitdaging te worden.” Jelmer ziet dat veel telers zich momenteel al zorgen maken voor het verdere verloop van het teeltseizoen. “Droger weer in combinatie met het wegvallen van bestrijdingsmiddelen maakt de onkruiddruk niet lager. Met contact-middelen wordt geprobeerd dit te onderdrukken. Toch blijft schoffelen het beste alternatief aangezien de stand niet geheel naar wens is.” Ook ziet Jelmer uitdagingen voor het voorkomen van schimmelziekten later in het seizoen. “Voorkomen is dit jaar het belangrijkste. Een brede mogelijkheid voor het bestrijden is dit jaar komen te vervallen door het wegvallen van een aantal middelen. Het is voor telers daarom nog belangrijker dan ooit om het juiste toepassingsmoment te kiezen.”