Wim’s markt update

Waterman Onions 25 kilo zakken - Export kansen - markt update Wim Waterman December 2021

In deze rubriek geven wij het woord aan Wim Waterman. Bekent met alle ins en outs op de uienmarkt geeft Wim een korte update over wat hem opvalt in de markt. Deze week vertelt Wim over zijn verwachtingen van de export kansen in de tweede helft van het seizoen.

“De kwaliteit is wisselend zoals ik eerder al heb aangegeven.” Toch is Wim blij met de oogst omstandigheden. “Het geeft in ieder geval een mooie kleur aan de uien.” De bewaarkwaliteit baart nog wel steeds zorgen, kiemproeven zijn daarom ook een vereiste.” Het advies inwinnen bij diverse specialisten wordt door Wim dan ook aangeraden.

“Dit seizoen hebben wij al sinds eind augustus een kleine voorsprong in vergelijking met voorgaande seizoenen.” Dat het seizoen vroeg op gang kwam, met bijbehorende oplopende prijzen, heeft volgens Wim als logische gevolg dat de daling ook eerder is ingezet. “De publicatie van de CBS-cijfers geeft duidelijk aan dat er meer uien beschikbaar zijn dan in eerste instantie geraamd. De stemming die volgde na de publicatie van het CBS en de Europese oogstramingscijfers laat nu zijn effect zien: namelijk druk op de prijs.” Wim Waterman markt update uien december 2021

De voorsprong waarmee Nederland dit seizoen is ingegaan slinkt vanaf nu echter Wim ziet nog genoeg kansen: “We hebben het extra volume kunnen verwerken en exporteren. Doordat we vroeger konden oogsten dan gemiddeld. Er zijn nog steeds voldoende exportbestemmingen alleen is de prijs lager.” Dat de exportcijfers vele malen hoger hadden kunnen zijn dit jaar heeft volgens Wim niks te maken met de uien: “De export is sterk afhankelijk van de logistieke belemmeringen. Als het logistiek technisch goed voor elkaar was geweest had de export unlimited kunnen zijn.”

Europa’s export kansen

Nu het eerste deel van het seizoen bijna voorbij is met de daarbij behorende afhankelijkheid van de overzeese export, gaat de afzet binnen Europa in de tweede helft een grotere rol spelen. “De lage prijzen hebben wel het voordeel dat wij nu kunnen concurreren binnen Europa. Theoretisch zou dit betekenen dat er meer uien naar Oost-Europa kunnen en vervolgens is er in de rest van Europa meer ruimte om de grotere maten te kunnen afzetten. Hier wordt ook op ingespeeld door nieuwe oogsten, die geëxporteerd kunnen worden naar West-Europa. De afzet van Nederland binnen Europa wordt hierdoor wel onder druk gezet.”

“Natuurlijk is de tweede helft van het seizoen wel onderhevig aan de eventuele Corona maatregelen die voor een belemmering van de horeca en de foodservice-industrie zouden kunnen zorgen.”