Continu optimaliseren van de productie

Optimalisatie van het productie proces Waterman Onions

‘De invoerinstallaties van de Waterman Onions sorteerlijnen waren aan vervanging toe,’ zegt Waterman Onions productieleider Arjan Dunnewind. ‘Met een vervanging als deze in het vooruitzicht biedt dat natuurlijk dé kans om weer een optimalisatieslag te maken.’ Zo begon Arjan vorig jaar aan het continue optimaliseren van de productie.

Waar Arjan eerder zijn plannen voor de optimalisatie van de klein-verpakkings- en aanvoerlijnen besprak, zijn het afgelopen jaar veel van zijn plannen doorgevoerd “Nu de beide aanvoerlijnen met elkaar gecombineerd kunnen worden is het mogelijk om zeven onderlossers al gevuld aan de band te zetten.” Ondanks dat dit klinkt als een kleine aanpassing, heeft dit als gevolg dat de hoeveelheid heftruck handelingen sterk zijn gereduceerd. Wat zijn effect heeft op de algehele veiligheid binnen de productiehallen en een zeer positief effect op de doorlooptijd.

Grean

Productie Optimalisatie Waterman Onions

Joost van Vleuten

“In het begin van 2021 zijn wij begonnen met het Grean project” waarover wij eerder al deze update schreven. “Tijdens het project onder leiding van Menno Dijkstra is de focus bedrijfsbreed verlegd naar proactieve probleemoplossing,” vervolgt Arjan zijn verhaal. Hij legt uit dat de systematische aanpak om fouten op te lossen zijn resultaat heeft gehad. “De optimalisatie van de tubes-lijn heeft een verdubbeling in de out-put opgeleverd.”

Tot wel 7 ton per uur verpakken

Over het algemeen heeft het Grean project veel positieve invloeden gehad op de productie en de manier waarop er naar oplossingen gezocht wordt. “In plaats van symptoombestrijding zoeken we nu naar de bron van het probleem” Als voorbeeld geeft Arjan de algehele vernieuwing van klein-verpakkingslijn twee, “hier hebben wij twee wegers vervangen voor één nieuwe, waardoor we nu tot wel 7 ton per uur kunnen verpakken.” Ondanks dat dit wel de meest kostbare vervangingen zijn geweest wordt Arjan ook zeer enthousiast van de kleine aanpassingen “Een mooi voorbeeld van proactieve probleemoplossing is de automatische smering die wij hebben toegevoegd aan veel van onze klein-verpakking machines. Hierdoor dringt er niet alleen minder vuil door in de bewegende delen waardoor de levensduur van de onderdelen wordt verlengd, maar zijn de foutmeldingen ook sterk verminderd.”

Samenwerkingen

De vele optimalisatieslagen die elkaar het afgelopen jaar snel hebben opgevolgd, hebben ook veel samenwerkingen opgeleverd met onder andere Qumec, Burg Machinery, Van Hees Machinery , NHL Stenden en het Aeres. De laatst genoemde hogeschool in Dronten, heeft momenteel een fieldlab-project lopen in samenwerking met Waterman Onions waarbij onderzocht wordt welke aanpassingen er gedaan moeten worden om de hoeveelheid “rejects” te reduceren bij een verpakkingslijn.