Functieroute leidt jong talent naar Waterman Onions

In het kader van een “functie-route” bezochten tientallen scholieren en studenten de stand van Waterman Onions tijdens Potato Europe. Zij kregen daar informatie over openstaande vacatures en over de verschillende soorten functies bij Waterman Onions. Aan de functieroute deden bedrijven mee die partner zijn in het AgroFood Cluster. De functieroute was onderdeel van een studentendag waarvoor zich meer dan 800 studenten hadden aangemeld.

“Wij zijn eigenlijk permanent bezig om mensen te interesseren voor functies bij ons bedrijf”, vertelt Arjan Dunnewind. “Omdat wij als sorteer- en pakstation een beetje tussen agro en food inzitten, hebben scholieren en studenten vaak geen idee wat voor functies wij hier hebben. Terwijl wij op het gebied van logistiek, kwaliteitszorg en procesoptimalisatie hele interessante banen in huis hebben. En ook het feit dat wij continu groeien, zorgt dat we regelmatig nieuwe mensen nodig hebben.”

Behalve de functieroute steekt Waterman Onions ook op ander fronten veel energie in de zoektocht naar nieuw talent. “We bieden scholen rondleidingen aan en stageplekken”, vertelt Arjan, “Ook werken we mee aan BBL-leertrajecten en participeren we regelmatig in SLO-projecten.” In SLO-projecten werken mbo- en hbo-studenten samen aan een concrete probleemstelling. Zo is kort geleden bij Waterman Onions een stageproject afgerond waarin samen met een Emmeloordse machinebouwer een vraagstuk rond interne logistiek is opgelost. Daar waren studenten bij betrokken van de studierichtingen Informatica, Electrotechniek en Logistiek van Hogeschool Windesheim.

Dunnewind is positief over het initiatief van de functieroute die een primeur was voor zowel het AgroFood Cluster als voor beursorganisator DLG. “Er druppelden de hele dag door clubjes scholieren en studenten binnen. De serieus geïnteresseerden bellen we binnenkort na. En ze kregen allemaal de bedrijfsfolder mee. Ik denk dat we er wel een paar leuke stagiaires en parttimers aan over gaan houden.”

Noot van de redactie:
SLO = Samen Leren Ondernemen

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg

Waterman Onions positief over deelname Potato Europe

Ondanks de tegenslag die de beurs te verwerken kreeg, blikt Waterman Onions tevreden terug op de deelname aan de beurs Potato Europe. “Het was jammer dat de beurs op woensdag werd afgelast”, stelt Henri Hendrikse van Waterman Onions, “Maar op donderdag hebben wij een uitstekende beursdag gehad.”

Het slechte weer heeft ongetwijfeld geholpen om de mensen naar binnen te krijgen, maar ook ’s ochtends toen de omstandigheden nog goed waren, mocht Waterman Onions over belangstelling niet klagen “Behalve dat telers het leuk vinden om de mensen van Waterman Onions persoonlijk te ontmoeten, zijn ze natuurlijk ook nieuwsgierig naar onze kijk op en verwachtingen van de markt. Deze contact momenten zijn voor ons heel waardevol. We hebben telers uit alle windstreken op de stand gehad, van Noord-Groningen tot België aan toe.”

Behalve het onderhoud van bestaande relaties heeft de beurs ook een flink aantal nuttige nieuwe contacten opgeleverd, “Wij zijn er over 4 jaar gewoon weer bij.”

Kijk goed wat je oogst!

Waterman Onions adviseert telers om uienpercelen voor het rooien goed te inspecteren. Er zijn lokaal namelijk omstandigheden geweest die de bewaarkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Remko Wilms, inkoper bij Waterman Onions licht toe. “De belangrijkste risico’s gelden voor percelen met forse tripsaantastingen en percelen met een dichtgeslagen bodem door slagregens. In combinatie met de drukkende weersomstandigheden van de laatste weken kunnen deze omstandigheden problemen geven.” Het gevaar van trips schuilt in de vervolgschade door vreterij. Dat kan een invalspoort zijn voor bewaarziekten. Op percelen met een dichtgeslagen bodem kan volgens Wilms een zuurstofarm klimaat zijn ontstaan dat gunstig is voor Fusarium. “De kans is helaas groot dat de ziekte zich dan pas manifesteert in de schuur”, weet Remko. Bij twijfel adviseert hij om de uien afland te verkopen of om twijfelachtige perceelsgedeelten apart op te slaan. Minimale aantastingen met bladschimmels als valse meeldauw en bladvlekkenziekte doen meestal geen schade in de bewaring.

Brabant bijt spits af met nieuwe oogst zaaiuien

Na een relatief kort plantuienseizoen zijn medio augustus de eerste zaaiuien geoogst. Die eer viel te beurt aan percelen op het Brabantse zand en een paar lichte percelen in de Noordoostpolder. “Die eerste partijen waren aan de fijne kant”, meldt Remko Wilms, “Maar de kilo’s waren er wel. De telers waren tevreden.” Dat de vroege partijen aan de fijne kant zijn, is volgens Wilms geen verrassing: “De opkomst was op de meeste plaatsen prima, dus ze staan er allemaal.”

Vroege zaaiuien bieden altijd weer een kans voor een beperkt aantal telers om zich te onderscheiden in de markt, volgens Wilms. “Als er maar voldoende grofte in een partij zit, is er vaak wel interesse bij afnemers. En soms kun je er ook een leuke prijs voor maken. De allervroegste percelen zijn drie weken geleden gecontracteerd voor circa 10 cent. Nu doet de markt 6 cent. Die 4 cent verschil is er echt niet in kilo’s bijgegroeid”, aldus Remko. Vaak worden deze vroege zaaiuien gecontracteerd voor een vaste rooidatum of rooiweek. Bij overschrijding van die datum wordt gekort op de prijs. De eerste zaaiuien van oogst 2017 zijn inmiddels al verscheept naar met name West Afrika.