Update: Waterman Grean

Een poosje terug hebben we geschreven over de implementatie van de Lean methodiek binnen de manier van werken bij Waterman Onions. Bij Waterman noemen we dat dan geen Lean, maar Grean. Een knipoog naar de Agri-wereld waar we ons in bevinden. Tijd voor een update…

Inmiddels hebben we veel training achter de rug en zijn we bezig met tal van verbeterprojecten. Dit is nog best lastig. Bij Waterman Onions zijn we erg oplossingsgericht en we ervaren nu dat het lastig is om dat los te laten. Het is even omdenken voor ons. We mogen leren om niet ‘het probleem’ meteen op te lossen maar eerst de bron van ‘het probleem’ te zoeken. Dan wordt er een doelstelling gevormd, de situatie wordt in kaart gebracht en geanalyseerd. Daarna wordt er gezocht naar kernoorzaken en pas als we ervan overtuigd zijn dat we die te pakken hebben, gaan we nadenken over oplossingen. Oplossingen zijn er binnen Grean in verschillende soorten en maten. De uitdaging is om de zaken zo aan te pakken dat het niet meer fout kán gaan. Lastig, maar zeker niet onmogelijk.

Om een voorbeeld te noemen: de Waterman Onions klein verpakkingsmachines zijn inmiddels uitgerust met een aangepast systeem om ervoor te zorgen dat de kokers met verpakkingsgaas niet meer verkeerd geplaatst kunnen worden. Dit leverde voorheen veel verspilling op in de vorm van onder andere stilstand van de verpakker of beschadigde kokers. Het is nu, dankzij Grean, simpel, maar ontzettend doeltreffend opgelost.

Dankzij Grean hebben we bij Waterman Onions geleerd dat kracht van de oplossing zit in het doen en het samenwerken. Samenwerking is voor ons heel belangrijk. In onze werkzaamheden waar we worden geleefd door vraag en aanbod, moeten we snel kunnen schakelen en weten wat we aan elkaar hebben. Elke dag om 9.00 uur komen we met alle afdelingen kort samen in de kantine. Resultaten worden besproken en getoond op borden. Op deze manier kan iedereen zien wat we hebben gedaan en waar we nog aan werken. Hoewel het soms lastig is om niet terug te vallen in oude gewoontes doen we allemaal ons best om iets nieuws te leren. Ook dit doen we samen!

Op het gebied van elektriciteitsbesparing, schoonmaaktijd en productiviteit zijn er ook successen te benoemen. In een volgende nieuwsbrief zullen we hier meer over vertellen.

Foto: Operator (Natalia) wisselt een koker met verpakkingsgaas.