Fors minder kilo’s en fijne sortering

Na een langdurige periode van droogte is het wel duidelijk dat de uienoogst van 2018 geen topper wordt. “We zien maar sporadisch een perceel dat net zo goed staat als andere jaren om deze tijd”, aldus Nathan Rommens van Waterman Onions. “We verwachten gemiddeld zeker 30% minder tonnen van een hectare. In Flevoland blijft de schade op beregende percelen misschien beperkt tot 25% maar veel 80-tonners gaan er dit jaar niet komen.” Het beeld verschilt trouwens sterk per regio. “In Limburg en Zeeland was beregenen op veel plaatsen niet mogelijk. Veel percelen staan er niet goed bij of zijn zelfs al volledig afgestorven”, weet Rommens. “Uit Noord-Brabant verwachten we deze week al de eerste afland zaaiuien. Maar ook in Flevoland zullen deze week al zaaiuien worden gerooid als de weersomstandigheden het toelaten.” In het Noordoosten hebben beregende percelen op zandgrond de beste papieren.

Eerder strijken

Groffe partijen zijn dit jaar een zeldzaamheid. “Vorig jaar hadden we gemiddeld 60% grof, dit jaar moet je blij zijn met 35% boven de 60 mm”, zegt Nathan. De zeer hoge opkomst van afgelopen voorjaar speelt daarbij ook een rol. “Op de vroeg gezaaide percelen waar 3.6 eenheden of minder is gezaaid en waar is beregend, staan nu de mooiste uien.” Dat beregenen is wel cruciaal want de verschillen tussen wel en niet beregend zijn duidelijk zichtbaar. Veel uien hebben ook niet de loofmassa bereikt van een gemiddeld jaar, weet Rommens. “Die gewassen zijn toch iets zwakker gebleven en zijn ook eerder gaan strijken.” De neerslag die sinds eind vorige week is gevallen kan volgens Rommens sommige percelen nog helpen om wat groffer te groeien. “Maar er zijn ook percelen waar de regen te laat kwam.” Over het algemeen staan de rode uien er volgens Rommens net iets frisser bij dan de gele uien maar ook hier is grofte schaars.

Testen op MH-werking

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden gingen sommige uienpercelen eerder strijken dan verwacht en was het optimale moment voor een MH-bespuiting voorbij voor men er erg in had.  “Telers hebben er toen voor gekozen om geen MH meer te spuiten”, weet Rommens, “Maar op percelen waar wel MH is gespoten, is het afwachten of de bespuiting voldoende heeft gewerkt. Het beste moment was een halve dag na beregening en bij voorkeur ’s avonds laat op droog blad.”

Rommens raadt telers aan om een kiemproef te doen. Dat kan door 25 uien in een bak op potgrond te zetten en ze in een warme en vochtige omgeving te bewaren. “Wanneer de uien in de kiemproef  beginnen te kiemen weet je dat de uien in de bewaring een tijdje later zullen volgen. Dan is het dus opletten geblazen.”

Mooie prijzen

Waar de kilo’s het laten afweten en telers vaak veel kosten hebben gemaakt, zijn de prijzen dit jaar redelijk goed te noemen. “De handel moet nog op gang komen maar er worden al uien afland gekocht voor mooie prijzen, uiteraard afhankelijk van grofte en kwaliteit”, meldt Rommens. Bij de huidige prijzen zijn inkopers volgens hem minder geneigd om al veel in het vooruit te kopen. En belangrijke afzetmarkten zoals Azie en Afrika moeten nog loskomen.  “Door de hoge prijsniveaus van Europese uien heeft China momenteel een voet tussen de deur gekregen in landen die we normaal gesproken als ‘onze’ exportlanden zien”, constateert Rommens. “In Europa is het in veel teeltgebieden erg droog geweest. Daardoor blijven de opbrengsten in bijvoorbeeld Polen en Duitsland ook sterk achter.”
De grofte daargelaten lijkt de kwaliteit van de meeste uien redelijk goed. “Maar er zijn wel problemen met Fusarium en ook aantastingen door  thrips zijn de afgelopen weken sterk toegenomen”, besluit Rommens. “En het is ook nog even afwachten wat de invloed is van al het beregeningswater en of de MH-bespuitingen voldoende hebben gewerkt.”

Een bijzonder verkoopseizoen voor de boeg

Niet alleen voor de telers maar ook voor de verkopers van Waterman Onions is het een uitdagend seizoen . “Ons motto is en blijft  dat we uien zoeken bij de klant en niet andersom”, zegt Henri Hendrikse. “Maar het is dit jaar wel een grotere uitdaging dan andere jaren.” Hendrikse en zijn collega-verkopers onderhouden met veel van de klanten vrijwel jaarrond contact en dat maakt het wel iets makkelijker om uit te leggen wat er momenteel gaande is. “Net zoals wij via onze inkopers permanent op de hoogte zijn van de actualiteit in het veld houden we onze klanten ook zo goed mogelijk op de hoogte hoe grofte en kwaliteit zich ontwikkelen. Op die manier kweek je begrip. In dit soort situaties heb je dan echt profijt van je langdurige klantrelaties. Want we kunnen in een seizoen als dit gewoon niet alle wensen qua grofte inwilligen.” Indirect krijgen de verkopers van Waterman Onions ook te maken met de klanten van de klant. “Onze primaire afnemer is op de hoogte van de situatie maar we ondersteunen ze ook weer in de uitleg naar hun klanten. Bijvoorbeeld aan retailers of verwerkers. Ook dat hoort bij een goede relatie.”

Kortom, het wordt een bijzonder verkoopseizoen voor Waterman Onions bv maar Hendrikse ziet het positief in. “We hebben goed in beeld wat de wensen van onze afnemers zijn en we hebben bewust variatie aangebracht in ons klantenbestand zodat we voor alle maten en kwaliteiten een passende afnemer hebben.”

 

Waterman goes green!

In september worden alle zuidelijke daken van de drie loodsen van Waterman Onions bv voorzien van zonnepanelen. Het gaat in totaal om 4500 panelen met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 7000 m2. Het totale opgewekte piekvermogen is 1,3 MW. Het is de bedoeling dat de klus binnen een maand geklaard is.  “Als de operatie achter de rug is , zal ons bedrijf bijna volledig energieneutraal zijn”, vertelt Erik Waterman.  “En dat sluit goed aan bij ons streven naar duurzaam ondernemerschap.”

De groene stroom zal onder andere gebruikt worden bij het drogen van uien in de nieuwste loods. “Dat doen we met warm water dat via een warmtewisselaar de lucht verwarmt”, legt Waterman uit. “Het water wordt nu nog met gas verwarmd, maar straks kunnen we daar ook zonnestroom voor gebruiken. Zo halen we een hoger rendement uit weekendstroom die anders aan het net wordt geleverd.”

Open Dag Waterman Onions trok massaal bezoek

Met zo’n 3000 bezoekers was de open dag bij Waterman Onions op zaterdag 16 juni jl. een doorslaand succes. Met de open dag vierde het bedrijf het 20-jarig bestaan en de officiële ingebruikname van de nieuwe bedrijfshal.

“Het was een groot succes!”, glundert Erik Waterman. “De opkomst heeft onze verwachtingen overtroffen.” Samen met zijn broer Wim bouwde hij Waterman Onions bv de afgelopen 20 jaar uit tot een toonaangevende speler op de nationale en internationale uienmarkt. Nadat Waterman Onions in 2002 een nieuw bedrijfspand had geopend aan de Hannie Schaftweg volgen de uitbreidingen en verbouwingen elkaar in rap tempo op. De nieuwste droog- en bewaarloods die in de tweede helft van 2017 in recordtempo werd opgetrokken, beslaat een oppervlakte van maar liefst 8400 meter en biedt ruimte aan zo’n 10.000 ton uien. Anno 2018 beslaan de bedrijfsgebouwen van Waterman Onions bijna 3 voetbalvelden en biedt het bedrijf werk aan ca. 80 mensen, in piektijden oplopend tot 120.

Bezoekers van de open dag kregen de unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen in de wereld van de uienverwerking. Personeelsleden verzorgden rondleidingen door het hele bedrijf. Bezoekers “volgden” als het ware de ui op zijn tocht van ontvangstbunkers via lees- en sorteermachines, transportbanden, palletiseermachines en verpakkingsapparaten tot in de container of vrachtauto.

Uiensector op de kaart

Volgens Erik Waterman is de geslaagde open dag niet alleen belangrijk voor Waterman Onions maar ook voor de hele Nederlandse uiensector. “We hebben de mensen niet alleen een kijkje achter onze schermen gegeven maar we hebben ook de hele uiensector op de kaart gezet. We hebben aan een groot publiek verteld welke grote rol Nederland speelt op de internationale uienmarkt. De Nederlandse uiensector stuurt de ui de hele wereld over. Ik mag de ui daarom graag vergelijken met Floortje Dessing, onze nationale wereldreiziger.”

Ook het regionale belang telt mee volgens Waterman: “Op de bedrijvenmarkt stonden veel Flevolandse bedrijven en organisaties die te maken hebben met de uienhandel- en verwerking. En Flevoland is ook de belangrijkste teeltregio voor de ui.”

Het mooiste compliment kreeg Waterman van een bezoeker die zei: “Het is hier net de FruitLogistica in het klein. Als je weet dat dat de grootste groenten- en fruitbeurs ter wereld is, zegt dat genoeg!”