Fors minder kilo’s en fijne sortering

Na een langdurige periode van droogte is het wel duidelijk dat de uienoogst van 2018 geen topper wordt. “We zien maar sporadisch een perceel dat net zo goed staat als andere jaren om deze tijd”, aldus Nathan Rommens van Waterman Onions. “We verwachten gemiddeld zeker 30% minder tonnen van een hectare. In Flevoland blijft de schade op beregende percelen misschien beperkt tot 25% maar veel 80-tonners gaan er dit jaar niet komen.” Het beeld verschilt trouwens sterk per regio. “In Limburg en Zeeland was beregenen op veel plaatsen niet mogelijk. Veel percelen staan er niet goed bij of zijn zelfs al volledig afgestorven”, weet Rommens. “Uit Noord-Brabant verwachten we deze week al de eerste afland zaaiuien. Maar ook in Flevoland zullen deze week al zaaiuien worden gerooid als de weersomstandigheden het toelaten.” In het Noordoosten hebben beregende percelen op zandgrond de beste papieren.

Eerder strijken

Groffe partijen zijn dit jaar een zeldzaamheid. “Vorig jaar hadden we gemiddeld 60% grof, dit jaar moet je blij zijn met 35% boven de 60 mm”, zegt Nathan. De zeer hoge opkomst van afgelopen voorjaar speelt daarbij ook een rol. “Op de vroeg gezaaide percelen waar 3.6 eenheden of minder is gezaaid en waar is beregend, staan nu de mooiste uien.” Dat beregenen is wel cruciaal want de verschillen tussen wel en niet beregend zijn duidelijk zichtbaar. Veel uien hebben ook niet de loofmassa bereikt van een gemiddeld jaar, weet Rommens. “Die gewassen zijn toch iets zwakker gebleven en zijn ook eerder gaan strijken.” De neerslag die sinds eind vorige week is gevallen kan volgens Rommens sommige percelen nog helpen om wat groffer te groeien. “Maar er zijn ook percelen waar de regen te laat kwam.” Over het algemeen staan de rode uien er volgens Rommens net iets frisser bij dan de gele uien maar ook hier is grofte schaars.

Testen op MH-werking

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden gingen sommige uienpercelen eerder strijken dan verwacht en was het optimale moment voor een MH-bespuiting voorbij voor men er erg in had.  “Telers hebben er toen voor gekozen om geen MH meer te spuiten”, weet Rommens, “Maar op percelen waar wel MH is gespoten, is het afwachten of de bespuiting voldoende heeft gewerkt. Het beste moment was een halve dag na beregening en bij voorkeur ’s avonds laat op droog blad.”

Rommens raadt telers aan om een kiemproef te doen. Dat kan door 25 uien in een bak op potgrond te zetten en ze in een warme en vochtige omgeving te bewaren. “Wanneer de uien in de kiemproef  beginnen te kiemen weet je dat de uien in de bewaring een tijdje later zullen volgen. Dan is het dus opletten geblazen.”

Mooie prijzen

Waar de kilo’s het laten afweten en telers vaak veel kosten hebben gemaakt, zijn de prijzen dit jaar redelijk goed te noemen. “De handel moet nog op gang komen maar er worden al uien afland gekocht voor mooie prijzen, uiteraard afhankelijk van grofte en kwaliteit”, meldt Rommens. Bij de huidige prijzen zijn inkopers volgens hem minder geneigd om al veel in het vooruit te kopen. En belangrijke afzetmarkten zoals Azie en Afrika moeten nog loskomen.  “Door de hoge prijsniveaus van Europese uien heeft China momenteel een voet tussen de deur gekregen in landen die we normaal gesproken als ‘onze’ exportlanden zien”, constateert Rommens. “In Europa is het in veel teeltgebieden erg droog geweest. Daardoor blijven de opbrengsten in bijvoorbeeld Polen en Duitsland ook sterk achter.”
De grofte daargelaten lijkt de kwaliteit van de meeste uien redelijk goed. “Maar er zijn wel problemen met Fusarium en ook aantastingen door  thrips zijn de afgelopen weken sterk toegenomen”, besluit Rommens. “En het is ook nog even afwachten wat de invloed is van al het beregeningswater en of de MH-bespuitingen voldoende hebben gewerkt.”