Wim Waterman: “Het weer maakt de markt onvoorspelbaar”

In deze rubriek geven wij het woord aan Wim Waterman. Bekend met alle ins en outs op de uienmarkt, geeft Wim een korte update wat hem opvalt in de markt. Deze maand bespreekt Wim de invloed van het nieuwe teeltseizoen op de huidige marktprijzen. 

“De vraag binnen Europa en wereldwijd blijft zeker voldoende om de oude oogst makkelijk kwijt te geraken.” Geen grote verschuiving, aldus Wim. De stemming is dan ook positief, nu de exportvolumes op recordhoogte staan. “Volgens sommige insiders, heeft het groeiseizoen van de nieuwe oogst ook invloed op de prijzen van de oude oogst.” Maar helaas gaat deze vlieger niet op, volgens Wim. “De Europese markt heeft voldoende alternatieven voor de Nederlandse uien in de vorm van nieuwe oogsten. Ook is de oude oogst niet geschikt voor alle overzeese bestemmingen.” Geeft Wim aan, de lange reis voor bestemmingen buiten Europa maakt dat de oude oogst niet meer geschikt is om in goede kwaliteit afgeleverd te kunnen worden. “Wel is het is voor de teler positief dat aanvoer uit Nieuw-Zeeland flink is geslonken. De aanvoer uit Egypte moet nog wel op gang komen, maar dit zullen voornamelijk rode uien zijn.”

Baalprijzen

Dat de Europese markt voldoende alternatieven heeft is momenteel ook terug te zien in de huidige verkoopprijzen (baalprijzen), deze zijn nauwelijks meegegroeid met de huidige prijs bij de teler. Toch zijn de volumes die in kwartaal één de deur uit zijn gegaan naar tevredenheid. “De containertarieven stabiliseren zich langzaam en gelukkig is de afzet richting de foodservice weer op het oude niveau.”

Droogte in het groeiseizoen

“De droogte waar het groeiseizoen van de nieuwe oogst mee te kampen heeft, beperkt zich niet alleen tot Nederland. Grote delen van Noord- en Centraal-Europa kampen met droogte en staan op korte termijn te springen om meer regen.” Ondanks dat de vergelijking met 2018 al gemaakt wordt, is dit volgens Wim nog te voorbarig. “In 2018 kwam de droogte een stuk later in het seizoen en had dit veel invloed op de latere groeistadia. Als er volgende week weer regen valt, is de situatie weer heel anders.”