Plantuien en zaaiuien

Inkoper bij Waterman Onions en verkoper bij Uienzaad online: Jelmer Elzinga, beschrijft de komende periode wat hem opvalt in het teeltseizoen van 2022. Deze maand bespreekt Jelmer in zijn terugkerende rubriek de ontwikkelingen van de plantuien en zaaiuien in Nederland.

Er zijn dit jaar minder plantuien geteeld. Volgens het CBS een inkrimping van ongeveer 4,6% ten opzichte van vorig jaar, waar vorig seizoen ook al een inkrimping te zien was. De reden hiervan zijn de hoge kosten van de teelt in combinatie met tegenvallende verkoopprijzen in de afgelopen paar jaren. Voor de telers is dit dan ook het jaar dat het moet gebeuren op het gebied van zowel opbrengst, kwaliteit en vooral prijs.

Geen perceel is gelijkRoze zaaiuien

De verschillen in de percelen zijn groot, merkt Jelmer op: “Door heel Nederland zijn er uitdagingen in de zaaiuien. Op zandgronden bijvoorbeeld zijn er percelen die voor de neerslagperiode van begin april gezaaid werden en die een prima stand laten zien.” In het zuiden van het land is de opkomst op lichtere gronden goed, telers zijn dan ook tevreden en hebben goede verwachtingen van de percelen. “De meeste uien hebben al 6 pijpen maar percelen met 7 tot 9 pijpen zijn ook makkelijk te vinden. Ook vindt erbij roze uien momenteel al veel verkleuring plaats.”

In andere delen van het land laten uien die in dezelfde periode zijn gezaaid een ander beeld zien. “We zien bijvoorbeeld een dunnere stand bij percelen die lang onderweg zijn door de kou, regen of korstvorming. Maar ook percelen die het laten afweten door bijvoorbeeld aaltjes, beschikbaarheid van meststoffen of voorvrucht.”

Zaaiuien ten opzichte van plantuienUienvlieg

De hoge druk van de uienvlieg in de Noordoostpolder (westzijde), West-Brabant en Drenthe geeft een hoge schade waarbij er op sommige percelen wel 10% van de planten wegvallen. Wel merkt Jelmer op dat percelen die met bestrijdingsmiddelen zoals Belem of in combinatie met Vydate zijn behandeld er dikker bij staan en iets minder schade laten zien. “Toch geven deze teeltmaatregelen niet de optimale bescherming tegen de hoge druk.” Waarschuwt Jelmer.

Hoge onkruiddruk

Ondanks de plaatselijke uitdagingen zijn er veel percelen waarbij de groei goed in het gewas zit. “De loofontwikkeling ziet er goed uit, zeker de regelmatige neerslag van begin Juni heeft hier goed bij geholpen.” Wel merkt Jelmer op dat de onkruidbestrijding nog een aandachtspunt is voor veel telers. “Bestrijdingsmiddelen zoals bodemherbiciden hebben een voorkeur voor een nat voorjaar om optimaal te kunnen werken.” Om het onkruid toch te kunnen beheersen wordt er zelfs in de gangbare teelt momenteel gewerkt met een wiedbed.  In het zuiden wordt eveneens opgemerkt dat de onkruiddruk hoog is geweest. Telers hebben dan ook de uien moeten pesten om de onkruiddruk aan te kunnen, voor sommige telers is het effect wel goed en deze zijn dan ook tevreden.

“De aaltjes schade is in het zuiden redelijk makkelijk te vinden, ook worden er trips gevonden en is er helaas ook al valse meeldauw vastgesteld in de eerste plantui percelen.” Wel voegt Jelmer toe dat de plantuien percelen er in het zuiden knap bijstaan.

Wil jij in gesprek met onze inkopers? Contacteer ze nu.

Remko Wilms

Remko Wilms

Inkoop
Jelmer Elzinga

Jelmer Elzinga

Inkoop
Harmjan Hospers

Harmjan Hospers

Inkoop
Zev Clerx

Zev Clerx

Inkoop