Nieuwe oogst

In deze rubriek geven wij het woord aan Wim Waterman. Bekend met alle ins en outs op de uienmarkt, geeft Wim een korte update over wat hem opvalt in de markt. Deze maand bespreekt Wim de overgang van de oude naar de nieuwe oogst.

“Er zijn jaren geweest dat we de oude en nieuwe oogst naast elkaar konden draaien, met voor alle uien een goede bestemming. Helaas zijn dit jaar veel partijen niet meer geschikt om te verwerken binnen de kwaliteitsnormen.” Volgens Wim is de snel afnemende kwaliteit van de oude oogst dit jaar wel opvallend. Dit is ook te zien in de afzetmogelijkheden van de oude oogst die nog sterker afneemt.

Droogkosten

Nu de nieuwe oogst goed op gang komt valt Wim op dat de timing en de weersgevoeligheid van de oogst steeds belangrijker wordt. “We worden dit jaar geconfronteerd met hogere droog- en transportkosten. Als het weer goed meewerkt is het voor telers interessant om meer op het land te laten drogen maar de kwaliteit van de uien zou niet in het geding mogen komen door deze keuze.”

Plantuitval

Ondanks dat er in veel percelen, zeker in het noorden van het land, een hogere mate van plantuitval te zien is, is Wim positief: “De groeimaanden moeten nog komen en de hoge mate van plantuitval kan ook zorgen voor meer ruimte voor de overgebleven planten. Wat kan resulteren in grovere maten. In het verleden werden grotere uien beter afgezet naar verschillende bestemmingen. De vraag van de markt focust zich meer en meer op de grovere sorteringen.” Desondanks vindt Wim dat sector breed de vraag moet ontstaan naar nieuwe uienzaad-coating om de planten beter te beschermen. “Met het wegvallen van vele preventieve beschermingsmiddelen wordt het de komende jaren steeds moeilijker voor een teler om een goede opbrengst te kunnen waarborgen.”

De markt voor nieuwe oogst

“De markt is rustig. Het exportseizoen van de nieuwe oogst moet nog opgang komen, de afzet is momenteel naar de traditionele markten.” Maar, voegt Wim toe: “We zitten momenteel tussen wal en schip nu de nieuwe oogst voldoende maar beperkt beschikbaar is in Europa en de oudere partijen steeds meer kwaliteit verliezen om interessant te zijn voor verdere afzet.”

Wil jij in gesprek met onze verkopers? Contacteer ze nu.

Henri Hendrikse

Henri Hendrikse

Verkoop
Rudie Ensing

Rudie Ensing

Verkoop
Michel Veltman

Michel Veltman

Verkoop