Europese uienmarkt - verwerking

Deze nieuwsbrief bespreekt Wim de huidige ontwikkelingen op de uienmarkt samen met Michel Veltman. Michel werkt nu bijna 3 jaar bij Waterman Onions als verkoper op de West- en Oost-Europese markt en zal in deze rubriek een update geven over de Europese uienmarkt.

Het is een controversieel jaar vertelt Wim. “De vraag blijft deze periode nog achter ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is vooral te zien op de Aziatische markt. Waar we voorgaande jaren grote volumes naar onder andere de Filipijnen af konden zetten zijn we nu te stevig aan de prijs om te kunnen concurreren met de Chinese uien.”  Aan alles is dit jaar ook te zien wat de rol is van de Nederlandse ui op de wereldmarkt; namelijk de gatenvuller. Zolang lokale oogsten voldoende zijn, blijft het Nederlandse exportproduct te duur om de gaten op te vangen. Alle ogen zijn dan ook gericht op de 2de helft van het seizoen.

Verwachte drukte in Europa

Waar in voorgaande jaren de overgang van de drukte pas na de jaarwisseling plaats vond verwacht Michel dat de drukte eerder zal toenemen door een hogere vraag uit voornamelijk zuidelijk- en oostelijk Europa. “Je merkt dat de meeste opbrengst problemen in deze regio’s hebben plaatsgevonden.” De vraag die hieruit voortkomt zal voornamelijk om grofte en kleur gaan. “Daarnaast ontbreken er in Oekraïne nu ook grote volumes omdat in de teeltgebieden actief oorlog wordt gevoerd. Deze volumes zullen binnen Europa opgevangen moeten worden. De vraag kan nu opgevangen worden door met name Polen maar op langere termijn kan dit kansen bieden voor de Nederlandse ui.”

Positieve marktontwikkelingen

Ook Wim is positief over de huidige marktontwikkelingen. “Wat we nu in volumes minder doen, kunnen we straks meer afzetten binnen Europa.” Toch blijft hij voorzichtig met voorspellingen over de aankomende maanden. “We hebben natuurlijk een impactvol groeiseizoen gehad en dit kan grote gevolgen hebben voor het product in de bewaring. De kwaliteit is twijfelachtig en deze neemt ook af in de bewaring.” En natuurlijk moeten de oogstramingen binnen Europa nog bekend worden al met al zijn er nog veel vragen die beantwoord moeten worden. “Het nieuwe jaar zal laten zien hoe de oogsten in het zuidelijk halfrond gaan verlopen. De eerste oogsten worden al verwacht in december.”

Wil jij in gesprek met onze verkopers? Contacteer ze nu.

Henri Hendrikse

Henri Hendrikse

Verkoop
Rudie Ensing

Rudie Ensing

Verkoop
Michel Veltman

Michel Veltman

Verkoop