Waterman draagt steentje bij aan studieclub

Kennis delen, daar gaat het om binnen de uienstudieclub UItmuntend. De groep akkerbouwers uit de Noordoostpolder laat op uitgebreide schaal percelen in kaart brengen en bespreekt de resultaten met deskundigen. Het resultaat? Nog meer grip op de variatie van het gewas en nog meer ervaring met de benodigde technieken.

De uientelers hebben elkaar zes jaar geleden leren kennen tijdens een studiereis. Samen met toeleverancier ProfytoDSD en afnemer Waterman Onions vormen ze een actieve club die vier à vijf keer per jaar bij elkaar komt. Elk jaar wordt er een ander thema opgepakt om zich in te verdiepen. Wat drones kunnen betekenen op het gebied van precisielandbouwtechnieken, daar hopen de heren dit jaar achter te komen.

UItmuntend is een onafhankelijke club, niemand is iets aan elkaar verplicht. Ervaringen uitwisselen en samen proeven uitzetten om er uiteindelijk branche breed profijt van te hebben, dat is het doel. Waarbij de focus ligt op het blijven verbeteren van de kwaliteit

Meer weten over de uienstudieclub UItmuntend? Akkerwijzer schreef er een leuk artikel over!