Plantuien en zaaiuien

“Ondanks opstartproblemen nog steeds kansen”

Inkoper bij Waterman Onions en verkoper bij Uienzaad online: Jelmer Elzinga, beschrijft de komende periode wat hem opvalt in het teeltseizoen van 2023. Jelmer vertelt in zijn terugkerende rubriek de ontwikkelingen van de plantuien en zaaiuien in Nederland.

De start van het teeltseizoen was op zijn zacht gezegd ‘uitdagend’. Jelmer: “Het seizoen ging laat van start door het natte en koude voorjaar. Door de wisselende omstandigheden was het zaaien een kwestie van “stelen” tussen de buien door.

Start seizoen

Tussen februari en mei zijn de zaaiuien ingezaaid. Een langgerekt seizoen dus en die verschillen zien we nog steeds in het veld en daarom is het moeilijk om een generiek beeld te schetsen. Jelmer: ”Door de latere zaai & koud en schraal weer loopt de loofontwikkeling achter ten opzichte van vorig jaar. Na meer dan een maand van koud weer en vervolgens een maand van warm en schraal weer kwam er de laatste weken eindelijk groeizaam weer, en trekken de betere percelen inmiddels flink bij, maar op sommige plekken is de opleving misschien wel te laat en moet de bolling plaatsvinden op basis van (te) weinig loofgroei.

Structuur

De grond was lang té nat om te zaaien en moest er tussen de buien door gezaaid worden. Hierdoor was niet alle grond droog & bekwaam genoeg tijdens het zaaien. Dit is terug te zien bij percelen waarbij de grond nog niet helemaal optimaal was. De matige structuur in combinatie met het effect van de bodemherbicides is terug te zien in de ontwikkeling. Op sommige percelen blijft de loofontwikkeling hierdoor achter.

Uienvlieg

Door het wegvallen van de insecticide coating enkele jaren geleden in combinatie met het late en koude voorjaar lijken de problemen van de uienvlieg behoorlijk. In de gebieden met een verhoogde druk resulteerde dit in veel plantwegval. Ondanks de huidige (bio)chemische en alternatieve gewasbeschermingsmiddelen is het uitdagend en in de praktijk bijna onmogelijk om te de uienvlieg schade beheersbaar te houden.

Trips & schimmelziektes Loofbeschadiging

“Vanaf de langste dag zagen we ook de eerste trips in de uienpercelen komen. Op sommige plekken was dit verwaarloosbaar, maar op andere plekken werden al behoorlijke hoeveelheden trips in de uien geconstateerd. Doordat het sinds 20 juni regelmatig regent, neemt de kans op schimmelziektes ook toe”, vertelt Jelmer. Inmiddels is er ook af en toe wat pinkroot in enkele uienpercelen te zien. Jelmer vervolgt: “Nu we maar een beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen hebben, is het belangrijk om schimmelziektes in het loof te voorkomen. Regelmatig spuiten en waar mogelijk afwisselen met actieve stoffen is het advies.”

Wil jij in gesprek met onze inkopers? Contacteer ze nu.

Remko Wilms

Remko Wilms

Inkoop
Jelmer Elzinga

Jelmer Elzinga

Inkoop
Zev Clerx

Zev Clerx

Inkoop