Waterman Onions verlaadt eerste containers in Lelystad

Deze week zijn de eerste reefer containers verladen via de nieuwe CTU containerter-minal in Lelystad. Provinciale Staten nam eind vorig jaar, na een lange en gedegen voorbereiding, het besluit om de terminal aan te leggen. Dat werd ondersteund door tal van Flevolandse bedrijven, waaronder Waterman Onions in Emmeloord, die voor-delen zagen in de nieuwe terminal en tevens concrete toezeggingen deden om er ook gebruik van te zullen maken.

50% via containerterminal

Waterman Onions voegde deze week de daad bij het woord en liet de allereerste con-tainer verladen via de nieuwe terminal. ,,Transport over water is voor de export van uien heel belangrijk. Daarom zijn we blij met deze nieuwe terminal. Vlakbij onze vesti-ging in Emmeloord. Logistiek gezien kan het bijna niet beter’’, aldus Erik Waterman van Waterman Onions. Naar verwachting gaat Waterman Onions circa 50% van het export-volume met containers via de nieuwe terminal verladen.

Export naar 70 landen

Waterman Onions vermarkt jaarlijks zo’n 120.000 ton uien naar 70 landen in de we-reld. Voor het containertransport naar de verschillende havens zoals Rotterdam en Antwerpen werden altijd vrachtwagens ingezet. Het transport per as naar havens is echter kostbaar. Naast tijd en geld speelt ook de planning van het laden en lossen in de havens een rol. De wachttijden tijdens piekdruktes in de havens kunnen enorm oplo-pen. Maar ook zorgt het transport over de weg voor een hoge belasting van de wegen omdat combinatie transport met lege containers niet mogelijk is. Dat leidt tot veel inef-ficiënte kilometers. Het transport via de Nederlandse binnenwateren levert, naast het logistieke voordeel, ook een milieuvoordeel door vermindering van de CO2-uitstoot.