Volop kansen voor Nederlandse ui

Met een areaal van 24.000 ha uien staat Nederland 11e op de mondiale lijst. Haar bijdrage in de wereldwijde uienproductie is ‘slechts’ 2%. Van alle uien die wereldwijd geëxporteerd worden, neemt Nederland als exportkampioen echter 20% voor haar rekening.

Volgens Erik Waterman van Waterman Onions komt dat door de combinatie van kwali-teit, opbrengstpotentieel, efficiency in teelt en verwerking, de verwerkingscapaciteit en het ondernemerschap. ,,We zijn met z’n allen gewoon heel goed in uien’’, aldus Waterman. ,,Mede daardoor kon het areaal uien in Nederland de afgelopen 20 jaar verdubbelen.“

Flevoland het grootste en beste uiengebied van Nederland
Met 9.400 ha uienteelt is veruit Flevoland de belangrijkste uienprovincie van Nederland. Binnen de provincie is Noordoostpolder met 4.500 ha de grootste uiengemeente van Nederland. Dronten volgt met 3.000 ha en Zeewolde met 1.700 ha. De goede zeekleibodem in combinatie met uitmuntende teeltkennis en ervaring zorgen volgens Waterman voor sterke en gezonde uien die jaarrond bewaard kunnen worden. Opvallend is dat Flevoland ‘slechts’ 25 % van alle uien verwerkt. Waterman Onions in Emmeloord is een van de grootste uienverwerkers van Nederland.

Hoe sexy is de ui?
Waterman presenteerde deze cijfers tijdens een co-creatie bijeenkomst waar onder-nemers, beleidsmakers, bestuurders samen met Aeres Hogeschool in Almere elkaar inspireerden rondom het thema: Hoe sexy is de ui…? Waarbij de achterliggende gedachte was: hoe krijgen we de Nederlander aan de ui. Gemiddelde eet een Nederlander zes kg uien per jaar. In Duitsland ligt dat op het dubbele en er zijn landen waar de gemiddelde consumptie richting de 30 kg gaat. ,,Eigenlijk komt het erop neer dat we veel meer promotie moeten maken voor de Nederlandse ui. Want kansen op groei zijn er zeker’’

750.000 ton extra per jaar
Daarnaast wees Waterman op de verwachte groei van de wereldbevolking. Dat zou een extra vraag van 750.000 ton uien per jaar betekenen. ,,Zolang we ons met de Nederlandse ui kunnen blijven onderscheiden met kwaliteitsgaranties, traceerbaarheid en innovatieve teelttechnieken, dan denk ik dat we als sector daadwerkelijk invulling kunnen geven aan deze groei.’’

Exportkampioentje koesteren
Volgens Waterman moeten we ‘het exportkampioentje’ dan wel koesteren. Want naast kansen zijn er ook bedreigingen. Bijvoorbeeld een intrekking van de toelating van de actieve stof maleïne hydrazide (MH). ,,Dat zou een ramp voor de uiensector zijn’’, aldus Waterman. Vooral doordat de Nederlandse ui over de hele wereld wordt geëxporteerd over grote transportafstanden is het gebruik van MH kiemremming onmisbaar voor de sector. ,,De uienteelt in Nederland heeft zonder MH geen toekomst…!!’’, aldus Erik Waterman.

img_7682-1 img_7684