Uientelers moeten beseffen wat ze in de schuur hebben liggen

Het CBS stelt jaarlijks de omvang van de Nederlandse uienoogst vast. Dat doet ze op basis van het areaal dat is gegroeid én op basis van de gemiddelde opbrengst. Ieder jaar is er volgens Eric Waterman van Waterman Onions wel enige discussie over de cijfers. ,,Het areaal is een hard gegeven, daar is iedereen het snel over eens. Maar over de opbrengst en tarrapercentages zijn de meningen vaak verdeeld.’’

De geteelde oppervlakte in 2015 was 24.000 ha terwijl de bruto-opbrengst 150.000 ton hoger zou liggen. Waterman waagt dat enigszins te betwijfelen, evenals het percentage tarra en indroging. ,,We zouden volgens het CBS dit jaar 2% hoger zitten met uitval dan het jaar ervoor. Dat lijkt me wat aan de lage kant’’, vindt Waterman. Neemt niet weg: uientelers moeten volgens Eric Waterman beseffen welke waarde ze op dit moment in de schuur hebben liggen en welk risico ze daarmee willen lopen.

,,De export loopt goed, de prijzen zijn goed en de nieuwe oogst is beschikbaar voor we er op bedacht zijn. Bovendien zoeken afnemers vanaf een bepaald prijsniveau naar alternatieven. Mijn advies aan de telers: let op wat je de komende maanden met je uien doet.’’