Nieuw telerportaal geeft wederzijds voordeel

“ Nieuw telerportaal geeft wederzijds voordeel.”

Het nieuwe telerportaal van Waterman Onions is een belangrijke stap voorwaarts in de informatie-uitwisseling tussen teler en Waterman Onions. Gegevens over de teelt, certificering, leveringen, tarrering en betaling komen sneller beschikbaar en zijn makkelijk opvraagbaar. Ook is het portaal geschikt voor de verspreiding van teeltadviezen.

 

“Wij willen iets van de telers en de telers willen iets van ons”, vat Jurrien van den Berg van Waterman Onions de redenen samen om een nieuw telerportaal in te richten op de website van het bedrijf. “In het verleden gebruikten we allemaal verschillende programma’s voor de communicatie met de teler. Nu wordt alles afgehandeld met 1 moderne internet-toepassing.”

Via het nieuwe portaal krijgen Watermantelers toegang tot alle gegevens van hun leveringen. Per oogstjaar en per contractnummer zijn de tarreergegevens van alle geleverde vrachten opvraagbaar. “Vanaf het moment dat de eerste vrachtauto op onze weegbrug staat, worden alle gegevens van een levering automatisch doorgezet naar ons administratieve systeem”, vertelt Jurrien. Van daaruit worden de gegevens op het telerportaal geplaatst.

Snel betalen

Zoals gezegd, wil Waterman ook iets van de telers. “Wij geven de betaling van een partij vrij zodra wij van de teler z’n teeltregistratie en de GlobalGAP-gegevens hebben ontvangen. Ook dat kan nu via het telerportaal”, meldt van den Berg. Zodra een betaling in gang is gezet, ontvangt de teler daarover een mailbericht.

Naar de toekomst toe biedt het nieuwe telerportaal ook mogelijkheden voor selectieve verspreiding van berichten. “ Onze teelttips zijn nu nog voor  iedereen te zien op de website”, noemt Jurrien als voorbeeld. “We zouden het portaal kunnen gebruiken om ze alleen aan onze relaties beschikbaar te stellen.”

Het telerportaal is speciaal op maat gemaakt voor Waterman Onions en biedt een unieke combinatie van functionaliteiten. Het bevestigt de vooruitstrevende positie van Waterman Onions binnen de Nederlandse uienhandels- en verwerkingsbedrijven.