Grovere uien gewenst

Los van de problemen die momenteel spelen in veel uienbewaarplaatsen neemt het kwaliteitsdenken bij veel telers toe, constateert inkoper Remko Wilms van Waterman Onions. “Eén van de belangrijkste kwaliteitsfactoren is de grofte van een partij. Vooral bij telers van rode uien zie ik dat men soms al heel ver durft te gaan om de grofte te bereiken die de markt vraagt. Ik ken telers die al zijn gezakt naar minder dan 2,5 eenheden zaaizaad per hectare. In het voorjaar schrik je van zo’n perceel maar in september rij je een prachtige partij binnen die significant meer oplevert dan een partij met maar 40% grof.” Wilms denkt dat ook telers van gele uien met de zaaidichtheid een instrument in handen hebben om de grofte van hun uien te beïnvloeden. En ook na het zaaien zijn er nog mogelijkheden. “In z’n algemeenheid kun je zeggen dat je een ui moet verwennen” zegt Remko. “Dus bijvoorbeeld in het voorjaar zo weinig mogelijk pesten met herbiciden. Kijk maar eens hoe voorlijk biologische uien in het voorjaar zijn. Dat scheelt soms wel een paar centimeter aan pijplengte. Ook zijn er praktijkervaringen dat uien goed reageren op schoffelen.”

Waterman Onions heeft geen kant-en-klaar teeltrecept voor groffe uien maar wil wel de telers helpen bij hun zoektocht naar een betere kwaliteit. Daarom wordt komend seizoen bij het PAGV in Lelystad in opdracht van Waterman Onions een proef aangelegd om te onderzoeken met welke teeltmaatregelen een maximale grofte is te realiseren.