Kijk goed wat je oogst!

Waterman Onions adviseert telers om uienpercelen voor het rooien goed te inspecteren. Er zijn lokaal namelijk omstandigheden geweest die de bewaarkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Remko Wilms, inkoper bij Waterman Onions licht toe. “De belangrijkste risico’s gelden voor percelen met forse tripsaantastingen en percelen met een dichtgeslagen bodem door slagregens. In combinatie met de drukkende weersomstandigheden van de laatste weken kunnen deze omstandigheden problemen geven.” Het gevaar van trips schuilt in de vervolgschade door vreterij. Dat kan een invalspoort zijn voor bewaarziekten. Op percelen met een dichtgeslagen bodem kan volgens Wilms een zuurstofarm klimaat zijn ontstaan dat gunstig is voor Fusarium. “De kans is helaas groot dat de ziekte zich dan pas manifesteert in de schuur”, weet Remko. Bij twijfel adviseert hij om de uien afland te verkopen of om twijfelachtige perceelsgedeelten apart op te slaan. Minimale aantastingen met bladschimmels als valse meeldauw en bladvlekkenziekte doen meestal geen schade in de bewaring.