Functieroute leidt jong talent naar Waterman Onions

In het kader van een “functie-route” bezochten tientallen scholieren en studenten de stand van Waterman Onions tijdens Potato Europe. Zij kregen daar informatie over openstaande vacatures en over de verschillende soorten functies bij Waterman Onions. Aan de functieroute deden bedrijven mee die partner zijn in het AgroFood Cluster. De functieroute was onderdeel van een studentendag waarvoor zich meer dan 800 studenten hadden aangemeld.

“Wij zijn eigenlijk permanent bezig om mensen te interesseren voor functies bij ons bedrijf”, vertelt Arjan Dunnewind. “Omdat wij als sorteer- en pakstation een beetje tussen agro en food inzitten, hebben scholieren en studenten vaak geen idee wat voor functies wij hier hebben. Terwijl wij op het gebied van logistiek, kwaliteitszorg en procesoptimalisatie hele interessante banen in huis hebben. En ook het feit dat wij continu groeien, zorgt dat we regelmatig nieuwe mensen nodig hebben.”

Behalve de functieroute steekt Waterman Onions ook op ander fronten veel energie in de zoektocht naar nieuw talent. “We bieden scholen rondleidingen aan en stageplekken”, vertelt Arjan, “Ook werken we mee aan BBL-leertrajecten en participeren we regelmatig in SLO-projecten.” In SLO-projecten werken mbo- en hbo-studenten samen aan een concrete probleemstelling. Zo is kort geleden bij Waterman Onions een stageproject afgerond waarin samen met een Emmeloordse machinebouwer een vraagstuk rond interne logistiek is opgelost. Daar waren studenten bij betrokken van de studierichtingen Informatica, Electrotechniek en Logistiek van Hogeschool Windesheim.

Dunnewind is positief over het initiatief van de functieroute die een primeur was voor zowel het AgroFood Cluster als voor beursorganisator DLG. “Er druppelden de hele dag door clubjes scholieren en studenten binnen. De serieus geïnteresseerden bellen we binnenkort na. En ze kregen allemaal de bedrijfsfolder mee. Ik denk dat we er wel een paar leuke stagiaires en parttimers aan over gaan houden.”

Noot van de redactie:
SLO = Samen Leren Ondernemen

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg