“Meedoen met pool Waterman Onions is bouwen aan een band”

Bauke Bierma zet zijn uien al weer 10 jaar af via de pool van Waterman Onions. Hij vindt een pool een prima instrument om een mooie prijs voor z’n uien te maken. Wat hij vooral waardeert aan de pool van Waterman Onions is de energie die het bedrijf steekt in de band met de teler. “Als gelijkwaardige partners praten over kwaliteit, dat is waar het ze om gaat.”

“Kijk, ze liggen al flink gekiemd.” Bauke Bierma krabt enthousiast een paar regels van een uienbed open. Met de vorst nog in de ondergrond had hij gelegenheid om het land zaaiklaar te leggen en half maart zijn de uien gezaaid. Bierma heeft de afgelopen jaren flink “gesleuteld” aan de aanpak van zijn uienteelt. “De uien komen sowieso altijd na de wintertarwe; dat geeft de mooiste structuur”, stelt Bierma. “Ik werk al een jaar of 10 met een spitploeg met ingebouwde kopeg. Daardoor ligt het land voor de winter onderin lekker grof en bovenin toch vlak. In het voorjaar heb ik met minimale grondbewerking een mooi zaaibed. ”

Rassenkeuze

Behalve de grondbewerking is ook de rassenkeuze onderwerp van een zoektocht geweest. “Het kan hier heel hard groeien maar ook erg droog zijn op deze zware grond”, vertelt Bierma. “De combinatie van de grondsoort (ruim 60% afslibbaar en bijna 5,5% organische stof), voorvrucht wintertarwe, het hakselen van het stro, een drijfmestgift om het stro te verteren en een groenbemester maakt dat de grond een enorme groeikracht heeft. Maar niet elk uienras kan daar goed mee overweg.” In voorbije jaren gebeurde het Bierma daardoor regelmatig dat hij wel veel kilo’s in de schuur had liggen maar dat de uien zacht werden en daardoor een matige huidkwaliteit hadden. Na meerdere jaren experimenteren, vaak met meerdere rassen naast elkaar, is Motion voor hem als beste ras uit de bus gekomen. Het biedt kwaliteit met behoud van opbrengst.

Gespreide afzet

Bierma zet zijn uien alweer een jaar of 10 af via de uienpool van Waterman Onion. In de jaren daarvoor zette hij zijn uien af via contracten en vrije verkoop. “Op een gegeven moment realiseerde ik mij dat dat veel drukte gaf, veel tijd en energie kostte en dat je maar een paar keer per seizoen handel deed op onze 8oo ton.  Je piest makkelijker naast de pot dan er in”, voegt hij er aan toe. “Mijn eigen 5-jarige gemiddelde bleef achter bij de meeste poolresultaten. Dat had ik overigens niet verwacht. De klappers onthoud je en de missers druk je kennelijk naar de achtergrond.”

Tien jaar verder heeft Bierma geen spijt van zijn keuze voor de pool als afzet-instrument. “Sommige telers zeggen dat pools de markt verstoren maar daar ben ik het niet mee eens. Zolang er maar genoeg pools zijn, zal iedereen de mooiste prijs willen maken. En op dit moment zijn er zeker 7 verschillende uienpools. Daarnaast is de poolprijs voor een verpakker of exporteur ook een mooi uithangbord. ” De grote kracht van een pool is volgens Bauke dat je samen een gespreide afzetstrategie kunt volgen die anders alleen voor hele grote telers is weggelegd.

Opwaarderen

Eén van de sterke punten van de pool van Waterman Onions is volgens Bierma dat het bedrijf zelf veel inspanningen doet om optimale kwaliteit te leveren. “Als je een keer een matige partij hebt, en dat kan iedereen een keer gebeuren, zet Waterman Onions een speciale mobiele sorteer- en leesunit in. De boer schept de uien op en Waterman doet de rest. Voorreinigen, scheiden in 2 maten, lezen en afvoeren in kisten. Je wordt volledig ontzorgd. Bij Waterman Onions worden ze dan nog een keer gelezen en verpakt.” De kosten zijn voor rekening van de boer maar volgens Bierma brengt de sorteerunit z’n geld in zulke onverhoopte situaties vrijwel altijd op. “Dankzij de opwaardering houdt je partij kansen in de markt. Je wordt niet uit de pool geknikkerd.  Individueel ben je met zo’n partij de sjaak.” Volgens Bierma tekent dit de instelling van Waterman Onions. “Ze doen hun best voor de boer. Ze investeren in een band met de teler en streven naar samenwerking om de beste kwaliteit te bereiken. En als er een probleem is, proberen ze het op te lossen.”